PELANTIKAN STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN BADAN GEREJA GKPI SEI AGUL MEDAN